Nyt system til bestilling og betaling af eat

NYHED

Københavns Kommune får et nyt system til bestilling og betaling af skolemad efter sommerferien. Systemet bruges allerede til Klubkortet, nogle vil derfor allerede kende til det. Du kan logge på det nye, fælles, bestillingssystem direkte fra Aula.

Hvordan skifter jeg til det nye bestillingssystem?

Din nuværende eat-konto bliver lukket ved skoleårets udgang, hvis der er penge på kontoen, bliver de tilbagebetalt til din bankkonto. Du får besked i Aula, når det nye system er klar til bestilling af skolemad.

Tilskud til skolemad forsætter som hidtil.