Måltidet

Et måltid er mere end mad

Spisepausen

Spisepausen er et frirum for eleverne hvor de kan få fyldt energilagrene op og blive klar til resten af skoledagen. Spisepausen kan samtidig sætte rammen for en masse læring, uanset om der er eat eller en lækker hjemmelavet madpakke på bordet. Der er en unik mulighed for bl.a. at "træne" sociale færdigheder, lære om forskellige kulturelle baggrunde igennem maden, og selvfølgelig er snakke om maden og forskellige råvarer også relevante.

Der er mange forskellige opfattelser af, hvad der bidrager til et rart og hyggeligt spisefrikvarter, derfor er inddragelse af elevernes ideer og ønsker vigtige.

De fysiske rammer

På skolerne inddrages eleverne i at skabe attraktive og hyggelige spiseomgivelser. Det gøres ved at give bolden til eleverne, som sammen med en arkitekt afvikler et forløb, hvor eleverne selv får lov at sætte deres præg på omgivelserne.

På den måde bliver loungen eller kantinen et samlingspunkt for eleverne og et sted de har lyst til at være i deres spisepause.